Verònica Zaragoza Gómez

(Ondara, 1986).  Doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Girona, i llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de València (2009). Forma part del Grup de Recerca de Literatura de l’Edat Moderna de la Universitat de Girona, dirigit per Albert Rossich. Amb aquest grup, ha participat en el projecte d’investigació La literatura catalana del Renacimiento y el Barroco en el contexto europeo. Edición de textos (MICINN), i, actualment, forma part dels projectes Llengua i Literatura de l’Edat Moderna (AGAUR) i Obra poética de Francesc Fontanella (1622-1683/1685). Edición crítica (MEyC). Actualment, és col·laboradora docent de Literatura Catalana Moderna de la Universitat Oberta de Catalunya, coordinadora del projecte de conversió en línia de Qüern. Repertori bibliogràfic biennal de literatura i llengua catalanes de l’edat mitjana i l’edat moderna i col·laboradora en el projecte Corpus Textual de la Catalunya del Nord de l’Institut d’Estudis Catalans. Recentment, ha presentat la tesi doctoral: «En vers vull desafiar…». La poesia femenina a l’àmbit català (segles XVI-XVIII). Edició crítica, dirigida pel professor Pep Valsalobre. La línia principal de la seva recerca és l’edició i estudi dels textos femenins de l’edat moderna als territoris de parla catalana, fonamentalment, els de creació poètica. En el marc d’aquesta recerca, s’ha dedicat a rastrejar els arxius i biblioteques més importants del territori, en busca de testimonis escrits per dones dels segles XVI-XVIII i n’ha donat a conèixer els primers resultats en congressos nacionals i internacionals, volums col·lectius i revistes especialitzades. Ha estat guardonada amb la ‘Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner’ (Premis Sant Jordi, abril 2016) de l’Institut d’Estudis Catalans, pel projecte “La literatura femenina dels segles XVI-XVIII: catàleg d’autores i obres del domini lingüístic català”, en el qual es dedica ara. Ha realitzat una estada de investigació a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Mèxic) (2014). Darrerament ha dirigit el monogràfic L’escriptura en femení a les terres de llengua catalana (segles XVI-XVIII) de la revista Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture (juny 2013) i coordinat el monogràfic Impremta i literatura a la Catalunya del Nord durant l’edat moderna (amb M. Sogues; en premsa).