La impremta a Perpinyà i el problema de les llengües en contacte

Pep Vila (Institut d’Estudis Gironins)

  • Ponència a la I Jornada del Corpus Textual de la Catalunya del Nord. Impremta i literatura a la Catalunya del Nord durant l’edat moderna (segles XVI-XVIII). Institut d’Estudis Catalans (Barcelona), 13 de desembre de 2013.