Catàleg de goigs rosellonesos

{En fase de desenvolupament}

[1683-1820]
 • Goigs de la pública aparició del Angel en la fidelíssima vila de Perpinyà. Perpinià. En casa de Barthomeu Breffel. 1683.
 • Goigs de nostra senyora de Esperança. Perpinyà. Francesc Vige. 1692. 
 • Goigs en alabança del gloriós patriarca Sant Josep. Perpinyà. François Vigé, 1695.
 • Goigs de glorios pare Sant Antoni de Padua. Perpinyà. Francesc Vige. 1699.
 • Goigs de Sant Ferriol. Perpinyà. Francesc Vige. 1699.
 • Goigs en alabansa de la humil verge Maria, nostra senyora de Consolació. Perpinyà. Francesc Vige. 1700.
 •  Goigs de N. S. de Catllar. [Perpinyà]. [s. i.]. 1703. 
 • Goigs de la pública aparició del Angel en la fidelíssima vila de Perpinyà. Perpinià. En casa de Barthomeu Breffel. 1683.
 • Goigs de nostra senyora de Esperança. Perpinyà. Francesc Vige. 1692. 
 • Goigs en alabança del gloriós patriarca Sant Josep. Perpinyà. François Vigé, 1695.
 • Goigs de glorios pare Sant Antoni de Padua. Perpinyà. Francesc Vige. 1699.
 • Goigs de Sant Ferriol. Perpinyà. Francesc Vige. 1699.
 • Goigs en alabansa de la humil verge Maria, nostra senyora de Consolació. Perpinyà. Francesc Vige. 1700.
 •  Goigs de N. S. de Catllar. [Perpinyà]. [s. i.]. 1703. 
 • Goigs de nostre senyora de Malloles. Perpinyà. Francesc Reynier. 1710. (p- coincideix sols el text)
 • Goigs en alabanca de la mare de Deu del Remey. Perpinyà. Francesc Reynier. 1713.
 • Goigs en alabansa de la humil verge Maria, nostre senyora de Consolació. Perpinyà. Vidua de Francesc Vige. 1713.
 • Goigs en elogi de la sempre verge Maria baix lo titol de la mare de Deu de Vida. Perpinyà. Francesc Reynier. 1714.
 • Goigs de nostra senyora de Misericorida de l[…] fidelissima vila de Perpinyà. Perpinyà. Francesc Vige. 1719. (109)
 • Goigs molt devots de nostra senyora de Domanova. Perpinyà. Josep Vige. 1721.
 • Espert. Goigs de Sant Antoni de Galamus.- Description du désert de Galamus près de Santi-Paul de Fenoüillet en Languedoc et de l’hermitage qui y est dédie à saint Antoine, abbé.- Stances à ceux qui viennent à l’hermitage. Perpinyà. F. Reynier. [1723].
 • Goigs de nostra senyora de Gracia. Perpinyà. Josep Vige. 1724.
 • Goigs en alabança del glorios Sant Honorat. Perpinyà. Josep Vige. 1726.
 • Goigs del glorios Sant Galderich. Perpinyà. G. S. Comte. 1737.
 • Goigs en alabança de la seraphica verge y mystica doctora Santa Theresa de Jesus. Perpinyà. J-B. Reynier. (1740)
 • Goigs del molt glorios patriarca Sant Joseph, digne espos de la sempre verge Maria. Perpinyà. G. S. Comte. 1748. (402) (k)
 • Goigs de la publica apparicio del angel. Perpinyà. G. S. Comte. 1748. (562)
 • Goigs de nostre senyora de Misericordia. Perpinyà. G. S. Comte. 1749. (105) (ss)
 • Goigs o cantich en alabansa de nostra Senyora de la Salut, venerada en la Iglesia dels RR.PP caputxins de la Vila de Prada en Conflent. Perpinyà. G. S. Comte. 1750.
 • Goigs de Sant Libori. Perpinyà. G. S. Comte. 1750.
 • Goigs del glorios martyr Sant Brancat. Perpinyà. G. S. Comte. 1751.
 • Goigs dels gloriosos sants martyrs Cornell papa, y Cypria, bisbe. Perpinyà. G. S. Comte. 1752.
 • […] de la gloriosa […] Martha. Perpinyà. [s.i.]. 1762?.
 • Goigs en alabança de la gloriosa Santa Martha. Perpinyà. [s.i.]. 1762.
 • […]igs de Sa[…] cucufat. Perpinyà. G. S. Comte. 1763.
 • Goigs en alabança de nostra senyora de Consolacio. Perpinyà. J-B. Reynier. (1765)
 • Goigs en alabança de nostra senyora de las Abellas. Perpinyà. [s.i.]. 1766.
 • Goigs de la gloriosa Santa Barbara. Perpinyà. G. S. Comte. 1768.
 • Goigs en alabança de nostra senyora de Consolacio. Perpinyà. Claudi Comte. 1772.
 • Goigs de nostre senyora de Misericordia. Perpinyà. J-F. Reynier. 1773.
 • Goigs en alabança de nostra senyora de la Rodona. Perpinyà. Claudi Comte. 1775.
 • Goigs de nostra senyora del Roser. Perpinyà. J-F. Reynier. 1775.
 • Goigs de N. S. de la Rodona, titular de la iglésia antiga y parroquial de Illa. Impr. C. Le Comte, 1775.
 • Goigs en alabança de nostra senyora del Pont. Perpinyà. J-F. Reynier. 1776.
 • Goigs en alabança de la V. M. de Vida. Perpinyà. C. Le Comte. 1777.
 • Goigs en alabança de nostra senyora del Coll. Perpinyà. J-F. Reynier. 1778.
 • Goigs en alabança dels gloriosos martyrs S. Abdon y S. Sennen. Perpinyà. J-F. Reynier. 1778.
 • Goigs del glorios Sant Galderich. Perpinyà. Claudi Comte. 1783.
 • Goigs en alabança de la verge Maria de Vida. Perpinyà. Claudi Comte. 1784.
 • Goigs en alabança de la verge Maria de Vida. Perpinyà. Claudi Comte. 1785.
 • Goigs de nostra senyora dels Angels de la Porciuncula. Perpinyà. Claudi Comte. 1786.
 • Goigs de N. S. dels Angels de Toy. Perpinyà. C. Le Comte. 1786.
 • Goigs de nostra senyora dels àngels de la Porcíuncula. Perpinyà. C. Le Comte. 1786.
 • Goigs del molt glorios patriarca Sant Josep, espos de Maria. Perpinyà. Josep Julia. 1787?.
 • Goigs de nostra senyora de Pena. Tuir. Guillem Agel. 1792.
 • Goigs en alabança del glorios Sant Amans. Tuir. Guillem Agel. 1798.
 • Goigs en alabança del glorios St. Fructuos, bisbe y martir. Tuir. Guillem Agel. 1798.
 • Goigs de la mare de Deu de Vida. Perpinyà. Joan Alzine. 1804?.
 • Coblas en alabansa del amor ab que Jesu-Christ escampá sa preciosíssima sanch. Perpinyà. Joan Alzine. 1806.
 • Goigs del glorios y benaventurat apostol Sant Jaume, patro de Espanya. Perpinyà. Joan Alzine. 1806.
 • Coblas en alabansa del amor ab que Jesu-Christ escampá sa preciosíssima sanch. Perpinyà. C. Latrobe. 1806.
 • Goigs de Sant Ferriol. Perpinyà. Joan Alzine. 1807.
 • Goigs del molt glorios patriarca Sant Josep, digne espós de la sempre verge Maria. Perpinyà. Joan Alzine. 1807.
 • Goigs de la inclita verge y martir Santa Eularia de Mérida. Perpinyà. Joan Alzine. 1807.
 • Goigs del glorios apostol Sant Jaume lo Major. Perpinyà. Joan Alzine. 1809?.
 • Coblas en alabansa de Nostra Senyora del Coral. Perpinyà – Ceret. J. Coste. 1810.
 • Coblas en alabansa de Nostra Senyora del Coral. Perpinyà. [s.i.]. 1810.
 • Coblas en alabansa de Nostra Senyora del Coral. Perpinyà. Joan Alzine. 1810.
 • Coblas en alabansa de Nostra Senyora del Coral. Perpinyà. Joan Alzine. 1810.
 • Goigs molt devots de Nostra Senyora de Domanova. Perpinyà. Joan Alzine. 1810.
 • Goigs de nostra senyora dels Desamparats. Perpinyà. P. Tastu. 1810.
 • Goigs de nostra senyora del Mont del Carme. Perpinyà. P. Tastu. 1810.
 • Goigs del glorios martyr Sant Brancat. Perpinyà. Joan Alzine. 1812.
 • Goigs del glorios arcangel Sant Miquel. Perpinyà. Joan Alzine. 1814.
 • Goigs del gloriós arcángel Sant Miquel. Perpinyà. C. Latrobe. 1814.
 • Goigs de Sant Ferriol. Perpinyà. A. Tastu. 1814.
 • Coblas en alabansa del amor ab que Jesu-Christ escampa sa preciosissima sanch. Perpinyà. P. Tastu. 1815 [també imprés el 1806 i 1822?].
 • Goigs y alabanças del glorios martyr Sant Vicent. Perpinyà. Tastu, pare y fill. 1818
 • Goigs de Nostra Senyora del Castell d’Ultrera. Perpinyà. Joan Alzine. 1812.
 • Goigs en alabansa del gloriós Sant Blasi, bisbe y mártir. Perpinyà. Joan Alzine. 1820.