La presència femenina a les premses nord-catalanes

Verònica Zaragoza  (Universitat de Girona)
  • Ponència a la I Jornada del Corpus Textual de la Catalunya del Nord. Impremta i literatura a la Catalunya del Nord durant l’edat moderna (segles XVI-XVIII). Institut d’Estudis Catalans (Barcelona), 13 de desembre de 2013.