Traductors i traduccions al tombant dels segles XVIII al XIX

Eulàlia Miralles (Universitat de València)
  • Ponència a la jornada Traduccions catalanes dels clàssics 1800-1950. Institut d’Estudis Catalans (Barcelona), 1 de desembre de 2017.