Marc Sogues Marco

(Barcelona, 1982). Col·laborador del CTCN des de l’any 2013, ha participat en l’organització de la I Jornada del Corpus Textual de la Catalunya del Nord. Impremta i literatura a la Catalunya del Nord durant l’edat moderna (segles XVI-XVIII). Té en premsa el volum Llengua, literatura i impremta. Perpinyà, segles XVI-XIX (E. Miralles i M. Sogues ed.), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, i el monogràfic Impremta i literatura a la Catalunya del Nord durant l’edat moderna (M. Sogues i V. Zaragoza ed.). Llicenciat en Ciències ambientals per la Universitat de Barcelona (2006) i en Filologia catalana per la Universitat Oberta de Catalunya (2012), va cursar el màster en iniciació a la recerca en Humanitats de la Universitat de Girona (2013); actualment és becari predoctoral a la UdG amb una tesi codirigida per Pep Valsalobre (UdG) i Eulàlia Miralles (UV) sobre les epístoles literàries del poeta i dramaturg barroc Francesc Fontanella.