Oscar Jané Checa

(Barcelona, 1974). Doctor en Història per les Universitats de Toulouse- Le Mirail i l’Autònoma de Barcelona (2003). Ha realitzat els seus estudis d’Història (Llicenciatura i DEA) a la Universitat de Montpeller i a la Universitat de Toulouse-Le Mirail (1994-1999). És Professor Agregat Interí a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat Investigador ‘Ramón y Cajal’ a la UAB (2010-2015), Investigador ‘Beatriu de Pinós’ a la Universitat de Barcelona (2008-2010) i Investigador ‘Juan de la Cierva’ a la Universitat Autònoma de Barcelona (2005-2008). Abans va obtenir una beca postdoctoral a la Université de Toulouse-Le Mirail (2004-2005). Treballa des de fa temps en temes relacionats amb les fronteres, les identitats col·lectives i la història local i els escrits personals. Ha aprofundit en recerques sobre la història de Catalunya, el Pirineus i la Catalunya del Nord. Així, entre altres, destaquen els següents treballs: Catalunya i França al segle XVII. Identitats, contraidentitats i ideologies al segle XVII (1640-1700), (Catarroja-Barcelona, Ed. Afers, 2006, 462p.); La identitat de la frontera pirinenca. Efectes socials i polítics al nord de Catalunya des de la creació de Montlluís (1677-1698) (Diputació de Girona, 2008, 261p.); Catalunya sense Espanya. Ramon Trobat, ideologia i catalanitat a l’empara de França (Catarroja-Barcelona, Ed. Afers, 2009, 280p.); (ed.), Del tractat dels Pirineus [1659] a l’Europa del segle XXI: un model en construcció? (Museu d’Història de Catalunya-G. de Catalunya, Barcelona, 2010, 360p.); “Boundaries between France and Spain in the Catalan Pyrenees: Elements for the construction and invention of Borders”, Katarzyna Stoklosa & Gerhard Besier [eds.], European Border Regions in Comparison: Overcoming Nationalistic Aspects or Re-Nationalization?, Routledge, NY-London, 2014, pp. 39-57 i amb P. Pojada (eds.), Memòria personal. Construcció i projecció en primera persona a l’època moderna (Casa de Velázquez, Madrid, 2015, 184p.). És un dels impulsors del grup Mirmanda i codirector de la Revista de cultura Mirmanda (editada entre Perpinyà i Figueres) juntament amb Eric Forcada: www.mirmanda.com / http://mirmanda.blogspot.com [ISSN: 1957-0201]. Codirigeix alhora amb Vicent Olmos la col·lecció del mateix nom en coedició amb l’editorial Afers. També és membre fundador del Centre d’Estudis Ribagorçans i de la seva revista Ripacurtia (2003). Forma part de diversos consells de redacció, entre els quals la revista Afers. Fulls de recerca i pensament, i és codirector de la revista d’història moderna Manuscrits (UAB).