Tradició, renovació i modernitat en les premses rosselloneses de Guillem Agel (segles XVIII-XIX)

Eulàlia Miralles (Universitat de València)
  • Ponència al Simposi Internacional Noves tendències en Estudis Culturals a l’Edat Mitjana, Renaixement i Edat Moderna referits a la Corona d’Aragó. Universitat d’Alacant. 12-20 de novembre de 2013).