En la Biblioteca Digital del CTCN trobareu:

1. L’apartat Estudis, que recopila els articles publicats pels membres col·laboradors del projecte que tracten sobre els llibres editats a la Catalunya del Nord des de 1500 fins a 1840. Alguns d’ells es poden descarregar en format pdf.

3. L’apartat Obres digitalitzades, un repositori digital que recull les obres descrites en l’apartat del Catàleg d’Impresos Rossellonesos que són accessibles a la xarxa.

3. L’apartat Bibliografia general, que ofereix una llista dels treballs dedicats a la impremta de la Catalunya del Nord en l’època citada, alguns d’ells accessibles en línia.